Postmodernizmin Sanatta Etkileri
Postmodernizm nedir diye sorulacak olursa kelime anlamı bakımından modernizm sonrası olarak da ifade edebileceğimiz postmodernizm, aslında modern olana ve ona dair olan her şeye karşı olan bir girişimi ifade eder. Modernizmin madde odaklı ve mekanik sürecini tamamlayan insanlık, postmodernizm ile modernizmin bütün yıkımlarından kaçmayı hedefler. Ancak modernliğin baskıcı ve  kontrolcü tarafı hayatın din ve metafizikle ifade edilemeyeceği bir aşamaya gelmesine sebep olmuştur.
Modernlik içinde maddenin tüketilmesi de insanları yeniden maddeyi aramaya yöneltir. Postmodern tasarım ana çıkış ateşleyicisi bu arayıştan olur. Ancak postmodernizm, modernizmin argümanlarını kabul eder, tecrübe olarak görür.

Postmodernizm ve Sanat

Çoğu zaman modernizme karşı gelişmiş olan postmodernizmin tez ve antitezlerini açıklamak, değerlerini ve genel verileri ortaya koyarak sağlayabilmek mühimdir. Postmodernizm ve sanat dünyası için, devamlı bir karmaşadan ve kaostan söz edilen günümüz sanatını anlamak ve yorumlamak açısından da önemlidir. Sanatsal bir anlamda postmodern bir çerçeveyi oluşturmak çok zor bir iştir. Dönem sanatçılarına bakıldığında, hem modern anlamda hem de postmodern anlamda ikisinin özelliklerini de beraberinde taşıyor olan özelliklere rastlamak mümkündür. Genelde de belirtildiği üzere modernizmin bir parçası niteliğinde olan postmodern sanatın modern sanat ile olan ilişkilerinin ayrıntılı bir biçimde incelenmesi önemlidir. Kolaj, sadeleştirme ve performans sanatları ve çeşitli teknikler sanatı daha çok postmodern kılar. Geleneksel sanata daha çok karşıdır denebilir. Dil ve üslup için de alışılmışın dışına çıkarak kendince bir üslup geliştirir.

Postmodern Mimari

Postmodern mimarinin ilk örnekleri 1950'lerde başlar olarak varsayılır ve günümüzdeki mimaride de etkisini sürdürüyor olan uluslararası bir üslup olarak geçer. Postmodernizm ve tasarım yeni-eklektik bir mimari olarak da tanımlanmıştır; binaların cephesi süslemeler ile doludur ve bu süslemeler çoğunlukla göndermelidir. Sert olan süslemesiz modernizm üslubunu karşısına almıştır. Modernizmin katılığını hafifletir diyebiliriz. Mimari fikir olarak tarih ve kültür arasında bir bağ oluşturmak amacı güder.

Görsel Sanatlarda Postmodernizm

1980’li yıllar postmodernizmin yoğun bir biçimde irdelenmesinin zirve yaptığı yıllardır. Aynı dönem için, gerek sanatçılar gerekse teorisyenler genel bir modernitenin krizi içinde hem fikirdir. Bir kriz ortamında gelişmiş olan postmodernizmi ve de postmodern sanat kuramlarını araştırmak günümüz sanatını anlamak açısından da oldukça önemlidir. Postmodernizmin önemli olan noktalarını görebilmek ve temel olarak çok çeşitli referansları da bir araya getirmek ve de bir araya getirilenler arasında düşüncesel bir bağlamın kurulabilmesini de gerektirir. Böyle bir yaklaşımla geliştirilmiş olan bu tezin ilk  ve de ana amacı o yıllardan itibaren sanata damgasını vurmuş olan düşünce insanlarının fikirleriyle birlikte gelişmiş olan yeni sanat anlayışlarına da eğilmektir.

İkinci amaç ise dünyada yaşanan sanatsal bir değişimle birlikte Türkiye’de olan sanatsal değişimleri ölçebilmektir. Görsel sanatlar ve postmodern yaklaşım çerçevesinde bakıldığında moderniteye tepkiseldir denebilir. En sonunda gelinen nokta ise soyutlama ile kavuşur.

 Bu Blog Yazılarımız da İlginizi Çekebilir
El İlanı Ölçüleri Nelerdir? El İlanı Nerede Kullanılır?

El ilanı ölçüleri nelerdir? El ilanı ne işe yarar gibi soruları cevaplamak reklam ve tanıtımda ...

Masa Bayrakları ve Promosyon Dönemi

Ülkemizde birçok kurum ve kuruluşların masalarında, raflarında görebileceğimiz masa bayrakları mil...

Broşür ile 10 Adımda Potansiyel Müşterilerinizi Kendinize Çekin

Son derece fonksiyonel bir reklam ve tanımı metodu olan broşürleri nasıl daha ilgi çekici bir hale getire...

Kaliteli Dergi Basımı Nasıl Gerçekleştirilir?

Dergiler hayatın vazgeçilmez ve en önemli unsurlarından birisidir. Enerji, eğitim, çevre gibi gene...

Üye Ol

Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.

Üye Giriş
Üye Girişi

Şifre Yenileme Talebi
Whatsapp Destek Hattı
Whatsapp
Hemen Ara WhatsApp