Kullanım Koşulları

Brosur.com.tr  web sitesine giriş yapmanız ile beraber aşağıda yazılı şekilde belirtilen ve İnternet Sitesi’nin ziyaret edilmesine ve kullanılmasıyla beraber önemli bilgiler içeren hususları tümüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayıldığını belirtmek isteriz.

    1. Kullanım Koşulları, www.brosur.com.tr alan adlı internet sitesini ziyaret eden kullanıcılar için geçerlidir. Aşağıda yazılmış olan koşulları dikkatlice okumalısınız. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde Brosur.com.tr web sitesini ziyaret etmemelisiniz.
 
    2. Brosur.com.tr web sitesinde verilen hizmetler şirketimiz tarafından sağlanmaktadır. Şirketimiz web sitemizde yer alan ya da alacak olan bilgileri, formları, her neviden içeriği ve işbu Kullanım Koşullarını dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. 

    3. Şirket, 5651 sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine getirilen yükümlülüklere uymak sebebiyle brosur.com.tr web sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerin gerçekleştirdikleri her türlü işleme ilişkili olarak ilgili mevzuatta belirtilen kayıtları yasal süresi içerisinde kayıt altına alabilir ve saklayabilir.

    4. Ziyaretçiler, brosur.com.tr web sitemizde yer alan elektronik metin, görsel ve işitsel imgeler, video klipler, dosyalar, veri tabanlar, kataloglar ve listeler de dahil olmak üzere hiçbir içeriği çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka farklı yollar ile şirketimiz ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedir.

    5. Brosur.com.tr web sitemiz üzerinden erişilen ve görüntülenen her çeşit içerik şirketimizin yazılı onayı olmadan üçüncü kişilerce başta internet olmak üzere herhangi bir ortamda kullanılamaz ve görüntülenemez; aksi haller hukuka aykırı kullanım teşkil edecektir ve ilgili süreçler başlatılacaktır.

    6. Brosur.com.tr web sitemiz üzerinden erişilen veya görüntülenen içeriklerin depolandığı veri tabanına üçüncü kişilerce yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya şirketimizin yazılı olarak izin verdiği şekilde ve kapsamda erişilmesi hukuka uygun olarak kabul edilmektedir. Bunun dışında yapılan erişimler hukuka aykırı olup şirketimizin dava ve takip hakları her zaman için saklıdır.

    7. Veri tabanımızda yer alan bilgilerin tamamı ya da bir kısmı şirketimizin yazılı onayı olmadan kesinlikle kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılamaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

    8. Brosur.com.tr web sitemiz üstünden erişilen veya görüntülenen içerikleri elde etmek maksadıyla veri tabanından yoğun şekilde bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayan kişilerin, Türk Ceza Kanunu’nun 243/1. maddesi kapsamında ‘bilişim sistemine yetkisiz giriş yapma’ eylemini gerçekleştirilmesi sebebiyle yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca cezalandırmak suretiyle şirketimiz tarafından bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulabilir. 

    9. İçeriklerimiz, ara yüzün brosur.com.tr olarak yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi ve başka internet sitelerinde mecralarda görüntülenmesi, yayınlanması yasaktır.

    10. Brosur.com.tr üstünden başka internet sitelerine yönlendirmeler sağlayabilir. Bu bağlantıların varlığı, diğer site ve sayfaların içeriklerinin brosur.com.tr tarafından denetlendiğini göstermez. Bu bağlantılardan erişilebilecek içeriklerden dolayı brosur.com.tr olarak herhangi bir sorumluluğumuzun bulunmadığı gibi, erişilen diğer internet sitelerinde yapılacak işlemlerden doğacak zarardan da brosur.com.tr sorumlu olmadığını belirtmek isteriz. Ziyaretçiler bu bağlantıları kullanarak diğer internet sitelerine eriştiklerinde, sorumluluğun kendilerinde olduğu peşinen kabul etmiş sayılırlar. 

    11. Brosur.com.tr, kişisel verileri ve müşteri bilgilerini gizli tutmak için tüm tedbirleri almayı sağlamayı taahhüt eder. Kişisel verilere ilişkin daha fazla bilgi edinmek için Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.

    12. Ziyaretçilerimiz Kullanım Koşulları ve eklerinde sayılan kural ve yükümlülüklere aykırı davranmaları halinde brosur.com.tr ziyaretçilerin girişini engellemek bununla sınırlı olmamak üzere her türlü yaptırımı gerçekleştirme hakkını saklı tuttuğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

    13. Kullanım Koşullarımız, brosur.com.tr tarafından her ne sebeple olursa olsun kapatılması ile yürürlükten kalkmış sayılır. Şu kadar ki, brosur.com.tr işini, ticari ortaklığını ve alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin Kullanım Koşullarının herhangi bir etkisi olmayacağını belirtmek isteriz.

    14. İnternet Sitesi’nin, veri tabanının, ara yüzünün, tasarımı, metni, kodları da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm her şeyi brosur.com.tr web sitesine aittir. İşbu Kullanım Koşulları dâhilinde brosur.com.tr tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde İnternet Sitesi’nin bir bütün olarak veya parçalar halinde kopyalanması veya sair şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır. 

    15. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlar için brosur.com.tr Kullanım Koşullarından doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, brosur.com.tr açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için brosur.com.tr ziyaretçilerin herhangi bir zararını tazmin yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve brosur.com.tr'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları ve/veya kesintileri, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar da mücbir sebep kapsamında değerlendirildiğini özellikel belirtmek isteriz.

    16. İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ise İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

    17. İşbu Kullanım Koşulları, brosur.com.tr tarafından ilan edildiği tarihte tüm ziyaretçiler için yürürlük kazanır. Ziyaretçiler, işbu Kullanım Koşullarını brosur.com.tr ' i ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla kabul etmiş olurlar. Brosur.com.tr, dilediği zaman Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Son Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023


Üye Ol

Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.

Üye Giriş
Üye Girişi

Şifre Yenileme Talebi
Whatsapp Destek Hattı
Whatsapp
Hemen Ara WhatsApp