Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar ve Konu

Üyelik Sözleşmesi, https://www.brosur.com.tr internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) faaliyetini yürütmekte olan (Yeni Doğan Mh. Abdi İpekçi Cad. Çizmeci İş Merkezi No: 87/135 Bayrampaşa - İSTANBUL - TÜRKİYE) https://www.brosur.com.tr internet sitesine üye olan kişi/kişiler ("Üye") arasında, İnternet Sitesi’nin kullanımına yönelik olarak, Üye olacak kişinin internet sitemizden yararlanması koşullarının belirlenmesi amacıyla, Üye/Kişi tarafından çevrimiçi olarak onaylanmak sebebiyle belirtilmiş, hazırlanmıştır ve üyelik işleminin kişi tarafından onaylanması tarihinden itibaren yürürlüğe alınmıştır. 

2. Tarafların Yükümlülükleri

2.1. Üye/Kişi, İnternet sitemize üye olurken verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu, Brosur.com.tr'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

2.2. İşbu Sözleşme kapsamında, Taraflar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu uyarınca tacir veya esnaf olduğundan ve Sözleşme konusu işin “ticari iş” olduğundan, Sözleşme 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine tâbidir. Bu kapsamda, Üye, Brosur.com.tr İnternet Sitesi üzerinden yalnızca tacir ve esnaflara yönelik bir hizmet sağladığını ve bu çerçevede, işbu Sözleşme kapsamında doğan ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında olmadığını kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda, Üyeler bakımından, tüketici mevzuatı hükümleri anlamında ‘tüketici’ tanımı söz konusu olmadığından, Üyeler belirtilen mevzuat uyarınca tüketicilere tanınan cayma hakkı olmak üzere hak ve yetkilerinden faydalanma hakkını haiz değildir.

2.3. Üye, brosur.com.tr web sitesinin kullanımına ilişkin olan kullanıcı adını ve şifreyi üçüncü kişilere vermeyeceğini, hesabını hiçbir koşulda üçüncü kişilere kullandırmayacağını; bu sebepten ötürü oluşabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili makamlar tarafından Brosur.com.tr'ye ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Brosur.com.tr'nin izinsiz kullanım kaynaklı her türlü tazminat ve sair talep hakkının saklı olduğunu kabul ve taahhüt eder.

2.4. Üye/Kişi; Brosur.com.tr web sitesini kullanırken yürürlükte olan mevzuat hükümlerin uygun şekilde davranacağını, İnternet Sitesi’ni kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacağını, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı,vb.) ve işlemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde oluşabilecek tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen Üye’yi bağlayacaktır.

2.5. İşbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup Brosur.com.tr'nin bu ihlal hukuki ve cezai sonuçlarından hariç tutacaktır. Ek olarak ihlal sebebiyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi durumunda, Brosur.com.tr'nin Üye’ye karşı Üyelik Sözleşmesi’ne uyulmaması sebebiyle tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

2.6. Brosur.com.tr, ayrıca herhangi bir sebep veya gerekçe göstermek zorunluluğu olmaksızın Üye’nin üyeliğini sona erdirme veya iptal etme ve/veya İnternet Sitesi’ne girişini tek taraflı olarak engelleme hakkını sahiptir. 

2.7. Brosur.com.tr’nin tüm yazılımı, tasarımı ve İnternet Sitesi’nin içeriğinde yer alan her türlü resim, fotoğraf, (blog içeriklerinde kullanılan görsellerin bir çoğu dış kaynaktan telif hakkı olmayan görsellerden kullanılmaktadır.) yazı ve benzeri içeriklere ilişkin tüm haklar Brosur.com.tr'e aittir, fikri ve sınai mülkiyet hukuku kapsamında korunmaktadır. Brosur.com.tr'nin öncül ve yazılı onayı olmaksızın kullanılamaz ve değiştirilemez.

2.8. Üye tarafından, baskıya verilmek üzere yüklenecek tasarımlara ilişkin dosyalar da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet Sitesi’nin çeşitli kısımlarına yüklenecek içeriklerin tamamından ilgili Üye sorumludur. Brosur.com.tr'nin, Üye tarafından İnternet Sitesi’ne yüklenen dosyası içeriğinin hukuka, ahlâka ve genel mevzuata uygun olup olmadığını inceleme sorumluluğu bulunmamaktadır. Brosur.com.tr, İnternet Sitesi’ne Üye tarafından yüklenen dosyanın basılması işlemini tamamlayarak Üye’ye/Kişi/Müşteri ulaştırılmasından sorumludur ve İnternet Sitesi’ne Üye tarafından yüklenen yanlış, eksik ve benzeri şekilde dosyalardan Brosur.com.tr'nin bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda Üye, İnternet Sitesi’ne baskıya verilmesini istediği tasarıma ilişkin dosyayı doğru, tam, talep edilen formatta yüklemekle sorumludur.

2.9. Brosur.com.tr, İnternet Sitesi’nin kullanımına yönelik olarak İnternet Sitesi üzerinden çerezler sebebiyle bilgileri toplayabilir ve sair şekilde işleyebilir. Çerezlere ilişkin ayrıntılı bilgiye Çerez Politakamız'dan ulaşabilirsiniz.

2.10. İnternet Sitesi’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbirler alınmıştır. Buna ek olarak nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlamaları gerekmektedir. 

2.11. Brosur.com.tr, İnternet Sitesi içeriğini istediği zaman değiştirme, Üyelere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya İnternet Sitesi’ne kayıtlı Üyeleri, bilgileri ve/veya verilerini silme hakkını saklı tutar.

2.12. Brosur.com.tr, Üyelik Sözleşmesi’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman düzenlenebilir değiştirilebilir veya iptal edebilir. Düzenlenen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her madde veya hüküm, yayın tarihinde tüm Üyeler bakımından hüküm olarak ifade edilir.

2.13. Taraflar, Brosur.com.tr'ye ait olan tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek delil olarak, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca esas alınacağını ve işbu maddenin bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan ederler.

3. Diğer Hususlar

3.1. Üyelik Sözleşmesi, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’nin ve Çerez Politakası'nın eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Taraflar, Üye tarafından sağlanacak kişisel verilere ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’nin geçerli olacağı hususunda mutabıktır. 

3.2. Üyelik Sözleşmesi’nden doğan ihtilafların çözümü için İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevli olup her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır.

4. Yürürlük ve Süre

4.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından çevrimiçi (online) olarak onaylanma tarihinde, tüm maddeleri okunarak ve kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Brosur.com.tr tarafından üyeliğin iptal edilmesi veyahut da Brosur.com.tr'nin İnternet Sitesi’nin faaliyetlerine son vermesi tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. 


Üye Ol

Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.

Üye Giriş
Üye Girişi

Şifre Yenileme Talebi
Whatsapp Destek Hattı
Whatsapp
Hemen Ara WhatsApp