Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. SÖZLEŞME TARAFLARI

 

        1.1. SATICI:

Unvanı: Bileşen Reklam Matbaa Ticaret Anonim Şirketi

Adresi: Yeni Doğan Mh. Abdi İpekçi Cad. Çizmeci İş Merkezi No: 87/135 Bayrampaşa - İSTANBUL - TÜRKİYE

İnternet Sitesi: www.brosur.com.tr

E-posta : bilgi@brosur.com.tr

Tel. No: 0212 544 13 51

Ticaret Sicil No:  

 

 

        1.2. ALICI:

Adı Soyadı :

Telefon:

Adresi :

E-posta:

IP Adresi:

 

    2. SİPARİŞ KONUSU ÜRÜNLER

https://brosur.com.tr/urun-gruplarimiz.html

 

    3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

        3.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.brosur.com.tr  alan adlı internet sitesinden online ortamda sipariş vererek satın aldığı, İnternet Sitesi’nde yazılı olan nitelikleri haiz ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

        3.2. İşbu Sözleşme kapsamında, Taraflar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu uyarınca tacir veya esnaf olduğundan ve Sözleşme konusu işin “ticari iş” olduğundan, Sözleşme 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine tâbidir. Bu kapsamda, Alıcı, Bileşen Reklam Matbaa İnternet Sitesi üzerinden yalnızca tacir ve esnaflara yönelik bir hizmet sağladığını ve bu çerçevede, işbu Sözleşme kapsamında doğan ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında olmadığını kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda, Alıcılar bakımından, tüketici mevzuatı hükümleri anlamında ‘tüketici’ tanımı söz konusu olmadığından, Alıcılar belirtilen mevzuat uyarınca tüketicilere tanınan başta cayma hakkı olmak üzere hak ve yetkilerden faydalanma hakkını haiz değildir.

 

        3.3. Alıcı, yukarıda belirtilen satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, adedi, ödeme şekli, teslimat koşulları ve benzeri satışa konu ürün ile ilgili tüm bilgiler ile iptal ve iade koşulları konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda kendi iradesiyle teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş vererek satın aldığını kabul ve beyan eder.

 

        3.4. İnternet Sitesi’nde gizlilik politikası sayfasında Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçalarıdır.

 

    4. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

        4.1. Satıcı, ödemesi tam olarak yapıldıktan sonra İnternet Sitesi üzerinden gönderilen tasarım dosyaları her ürünün açıklamasında yer alan özelliklerle basıp eksiksiz olarak göndermekle sorumludur.

        4.2. Alıcı, İnternet Sitesi’ne üye olurken ve sipariş esnasında isim, soy isim, şirket unvanı, e-posta adresi, telefon, adres, fatura bilgileri gibi kendisinden talep edilen tüm bilgileri uygun, güncel, doğru ve eksiksiz olarak bildirmekle sorumludur.

 

    5. SİPARİŞE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

        5.1. İşbu Sözleşme de taraflar Alıcı ile Satıcıdır. Bu bağlamda, işbu Sözleşme’nin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar Sözleşme de taraflara aittir.

 

        5.2. Alıcı, www.brosur.com.tr internet sitesinde satışa sunulan ürünlerden sipariş edebilmek için İnternet Sitesinde talep edilen bilgileri girerek üye olmak zorundadır.

        5.3. Alıcı sipariş etmek istediği baskılı ürünler için; basılı materyalin cinsi, ebat, renk, adet gibi seçenekleri işaretleyerek ve tasarımını yükleyerek veya tasarım destek hizmeti alarak ürün siparişini verebilir.

 

        5.4. Alıcı, sipariş ettiği ürünlerin hazır veya kişiye özel veyahut da kuruma özel sipariş olup olmamasına göre iade etme koşullarının değişeceğini peşinen kabul eder. Bu kapsamda Alıcı, ürünlerin tüzel veya gerçek kişi ayrımı bulunmaksızın, size özel olarak hazırlanan ürünlerin iade etme hakkının haiz olmadığını peşinen kabul etmiş olursunuz.

        5.5. Alıcı, siparişini belirledikten sonra tasarım dosyalarını, ürünü sepete attıktan sonra PDF, PSD, AI, INDD, SVG, EPS formatlarında siteye yükleyebilir. Tasarımın baskıya ve siparişe uygunluğu kontrol edildikten sonra, Alıcı’dan elektronik iletişim yoluyla siparişin tasarımının baskıya uygunluğuna ilişkin onay alınacak, siparişi verirken girdiği e-posta marifeti veya internet sitesi üzerindeki onay butonu aracılığı ile onay alındıktan sonra Alıcı’nın siparişi baskıya alınacaktır.

 

        5.6. Alıcı satın alma işlemini gerçekleştirdikten tamamladıktan sonra, en geç 7 (yedi) gün içinde, tasarımın çözünürlük, yerleşim, kesim payı gibi konularda baskıya uygunluğu kontrol edilir ve gerekli ise bu konularla ilgili düzeltmeler yapılır. Baskıya uygun son hali ve siparişin uygunluğu kendisine e-posta ile gönderilir.

 

        5.7. Alıcı 7 (yedi) gün içinde kendisine gönderilen baskıya en uygun hale getirilen tasarımı onaylamalıdır. Tasarım verilen süre içinde onaylanmadığı takdirde, tasarım Alıcı tarafından ilk oluşturulduğu hali basılır ile teslim edilir. Alıcı, İnternet Sitesi’nde sunulan ürünlerin niteliği ve tasarımı gereği, ürünün basılabilmesi için kendisine sunulan seçenekleri okumak ve gerektiğinde kendisine yöneltilen seçeneklerden tercihte bulunmak durumundadır. Alıcı, ürünü seçerken beyan ettiği ve seçtiği seçeneklerin hatalı olmasından ve ürünün İnternet Sitesi’nden seçtiği şekilde, kendi talebine göre hazırlanmasından kendisi sorumludur.

 

        5.8. Alıcı ürünü tüm nitelikleriyle seçtikten, tercihlerini tamamladıktan sonra, satın alma işlemi ödemenin yapılması ile tamamlanır.

 

        5.9. Alıcı’nın tasarımı onaylamasının ardından, 30 (otuz) gün içinde sipariş konusu ürünler basılı olarak adresine teslim edilir.

 

    6. İPTAL ve İADE KOŞULLARI

 

        6.1. İşbu Sözleşme kapsamında, kural olarak, Alıcı’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak Alıcı’ya özel hale getirilen ürün ve hizmetler söz konusu olduğundan bu ürünlerin iptali ve iadesi mümkün değildir.

 

        6.2. Alıcı, sipariş uygunluğunu ve tasarımı onaylamadan ve satın alınan ürünler baskıya geçmeden siparişten tamamen vazgeçme hakkına sahiptir. Alıcı, bu vazgeçme talebini e-posta marifeti ile veya İnternet Sitesi’nde belirtilen ‘Müşteri Hizmetleri’ telefon numarası vasıtası ile Satıcı’ya zamanında bildirdiği takdirde, ürün bedeli kendisine 10 (on) iş günü içinde iade edilir ya da Alıcı’nın talebi veya onayı üzerine bu tutar hesabında tutulup daha sonraki siparişlerinde kullanılabileceği gibi, Alıcı’ya yine talebi üzerine bir kupon kodu tanımlanıp sonraki siparişlerinde kullanması sağlanabilir.

 

        6.3. Sipariş konusu ürünlerin, baskıya girilmeden iptal edilmek istenmesi halinde ilgili siparişler için, varsa o ana kadar yapılmış işlemlere ait ücretler kesilerek tutar Alıcı’ya 10 iş günü içinde iade edilir.

 

    7. ÜRÜNLERİN TESLİMİ ve TESLİM ŞEKLİ

 

        7.1. Sipariş verilen ürünler seçtiğiniz teslimat yöntemine göre ofisten teslim veya kargo ile seçtiğiniz adrese teslim edilmektedir. Ofisten teslim alacağınız ürünler için ekstra bir kargo ücreti yansıtılmamaktadır.

 

        7.2. Teslimat ücretleri Alıcı’ya aittir. Kampanya durumları hariç.

        7.3. Sipariş ödemesi gerçekleştirildikten sonra varsa tasarım dosyanız kontrol edilir ve son defa tarafınızdan onay alınır ve baskıya verilir.

 

    8. AYIBA KARŞI SATICININ SORUMLULUĞU

 

        8.1. Alıcı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince; siparişini verdiği ürünlerin teslimi sırasında ayıp kontrolü yapmakla sorumludur.

 

        8.2. Alıcı, teslim edilen ürünler içerisinde açıkça görülen bir ayıp olması halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 23/c maddesi uyarınca, durumu Satıcı’ya 3 (üç) gün içerisinde ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi halde Alıcı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır.

 

        8.3. Alıcı’nın, kendisine teslim edilen ürünlerde açıkça belli olmayan (gizli) ayıplara karşı denetim ve kontrol (ürünü incelemek ve/veya incelettirmek) yükümlülüğü ve teslim tarihinden itibaren 8 (sekiz) gün içerisinde ürünlerde bir ayıp tespit etmesi/ettirmesi halinde derhal Satıcı’ya ihbar etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi halde Alıcı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır.

 

        8.4. Alıcı, Ayıp ihbarı ile birlikte İnternet Sitesi üzerinden iade talebi oluşturarak, ürünü teslim almış olduğu şekli ile tam ve eksiksiz olarak Satıcı’ya göndermekle yüokümlüdür. Alıcı’nın teslim edilen ürünü herhangi bir nedenle iade edebilmesi için; ürünün orijinal ambalajında muhafaza edilmesi, tüm ambalaj malzemeleriyle eksiksiz bir şekilde, fiziksel hasar görmeden aynen geri gönderilmesi gereklidir. Ayrıca, irsaliye ve faturanın tüm asıl ve kopyalarının da ürünlerle birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

 

        8.5. İade edilen ayıplı ürünün yenisinin stoklarda kalmaması, yeniden basım imkanının olmaması, basılacak materyalin bulunamaması ya da benzeri zorlayıcı nedenler ile ayıpsız ürün ile değiştirme imkânının ortadan kalktığı durumlarda, Satıcı ürün bedelini Alıcı’ya, herhangi bir faiz veya masraf ödemeksizin, tahsil edilen yöntemle aynı şekilde iade edeceğini beyan eder.

 

        8.6. Ürün iadesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı olup Alıcı ve Satıcı belirtilen hükümlere riayet etmekle yükümlüdür.

 

    9. FİYATLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

    10. SATICI’NIN BEYANLARI VE SORUMSUZ OLDUĞU HALLER

 

        10.1. Satıcı, İnternet Sitesi’ndeki fiyatlar ve ürün, renk, materyal hazır tasarımlar ve de promosyonlar ve kampanyalar üzerinde dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaksızın değişiklik yapma ve/veya belirtilen tüm hususları iptal etme, silme, kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. Alıcı, bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için Satıcı’dan tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

 

        10.2. Sipariş verilirken Alıcı’nın göndermiş olduğu tasarımdaki hataları, imla hataları, yanlış yerleştirme, uygun olmayan çözünürlük, yanlış baskı materyali seçme, ölçü ve renk hatalarından oluşacak problemlerden brosur.com.tr sorumlu tutulamaz.

 

        10.3. Brosur.com.tr, baskıya gönderilecek ürünlerde basılmak üzere hazırlanmış içeriğin hukuk, ahlâka ve genel mevzuata uygun olup olmadığını inceleme yükümlülüğü bulunmamakla beraber, uygun bulmadığı içeriği kabul etmeme ve bu tip bir siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

 

        10.4. Basılan üründe görünen renklerle birebir aynı olmamasından, tasarım dosyasındaki renkler ile ürün arasında ton farkı bulunmasından brosur.com.tr sorumlu tutulmamaktadır.

 

        10.5. İşbu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak, Sözleşme’nin Satıcı tarafınca eksik ifası, ayıplı ya da kusurlu ifası hallerinde Alıcı, herhangi bir müspet ve/ya da menfi zarar ve kâr kaybı da dahil olmak üzere herhangi bir zararını talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda, Satıcı’nın işbu Sözleşme’den doğabilecek maddi sorumluluğu en fazla sipariş meblağı kadardır.

 

        10.6. Satıcı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, dikkatsizlik, kesinti, silinme, yitik, işlemin ya da bildirişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, bildirişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

    11. MÜCBİR SEBEPLER

 

        11.1. Sözleşme’nin akdedildiği tarihte var olmayan ve Satıcı’nın kontrolü haricinde gelişen, ortaya çıkmasıyla Satıcı’nın Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini yahut bunları süreında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (her türden organik afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümlerinde değişim, el koyma, işbırakımı, işkapatım, üretim ve bildirişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, yaygın ve/veya sürekli elektrik ve/yada web kesintileri vb.) olarak kabul edilir.

 

        11.2. Mücbir Sebep durumunda Satıcı, işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten ödenen bedelin iadesini yaparak tazminatsız olarak kaçınabilir.

 

        11.3. Mücbir sebebin 45 (kırk beş) günden fazla sürmesi halinde Alıcı işbu Sözleşme’yi feshederek ösöylediği bedelin iadesini talep edebilir.

 

    12. DAMGA VERGİSİ

 

        12.1. İşbu Sözleşme, 29.09.2016 tarihindeki ve 29842 sayılı Resmi Gazete’de gösterilen Damga Vergisi Kanunu Genel bildirii’nin (Seri No: 60) 6/4 maddesi gereğince damga vergisine tâbi değildir.

 

    13. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ

 

        13.1. Taraflar içinde doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta Satıcı’nın ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarmanca kati kanıt hükmünde olacağını Alıcı gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

        13.2. İşbu Sözleşme Alıcı’nın ödeme yapmasından önce Taraflar içinde elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır; bu kapsamda, işbu Sözleşme Taraflar arasında yazılı sözleşmenin yerine geçer ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince elektronik belge hükmündedir.

 

        13.3. İşbu Sözleşme’den doğan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevli olup her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır.

 


Üye Ol

Lütfen zorunlu alanları doldurunuz.

Üye Giriş
Üye Girişi

Şifre Yenileme Talebi
Whatsapp Destek Hattı
Whatsapp
Hemen Ara WhatsApp